تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما 2019-02-08T13:55:38+00:00

شرکت دانش ارتباط آدلان

شماره ثبت:497552

نشانی دفتر مرکزی شرکت:تهران-میدان ونک-خیابان توانیر-خیابان پیوند-کوچه خسرو وشیرین پلاک8 واحد2

کد پستی: 1434843911

تلفن دفتر مرکزی:02188885543

نماینده شرکت آدلان واحد تهران:09123719471

نماینده شرکت آدلان واحد مشهد: 09159062280

ایمیل شرکت: info@adlaan.com